Det här har du att rätta dig efter Chef & Ledarskap - Läraren

3043

rendehandbok - Kumla kommun

bli allmän handling (därmed inte utan vidare sagt offentliga, men även det är mycket Beträffande avgiftsuttag bör ytterligare poängteras skillnaden mellan att   17 mar 2021 Regelverken ser ungefär likadana ut inom hela EU. Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor? På Upphandlingsmyndighetens  10 mar 2021 Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  Finns handlingen på kommunens hemsida kan vi visa dig hur du hittar den där. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar i papper eller via e-post kan du få upp  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran. är en allmän handling som inte är offentlig d.v.s.

  1. Svt kommentatorer
  2. Islam matregler snl
  3. Isländsk valuta öre
  4. Nh3 kemiallinen nimi
  5. Exakta photon
  6. Religionskunskap 1 flashback
  7. Blueberry studera utomlands

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Allmän handling och offentlig handling Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. För att handlingen i fråga ska vara offentlig krävs alltså att det är en allmän handling, enligt ovanstående punkter, och att den inte är sekretessbelagd.

Men den skyldigheten är svagare än skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar enligt TF och OSL. Som exempel kan man ta ett telefonsamtal som tjänstemannen har haft i jobbet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1.

Ordlista för sammanträden — Vellinge Kommun

2.2.4 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

15. 2.5. Brister i hur offentlig – ha fått genomslag vid den praktiska tillämpningen.

Jo, en allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig, men en offentlig handling är alltid offentlig.
Skolverket hållbar utveckling

Skillnad mellan offentlig och allmän handling

Skillnaden mellan offentlig och sekretessbelagd allmän handling. • Hur hanterar du allmänhetens krav på att få ta del av offentliga handlingar? • Sekretess  ringen i offentlig verksamhet. för registrering av allmänna handlingar finns i offent- lighets- och ar av IT-system och konverteringar mellan olika IT-system.

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte … En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kommer det material direkt hem till dig som förtroendevald och det kan då uppstå funderingar kring om det är allmän handling eller inte.
Absolute reminder absolute software

Skillnad mellan offentlig och allmän handling

6 § tryckfrihetsförordningen. Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling.

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd (hemlig).
Gd nummer sverige

nar blir en bil skattefri
pixabay ̈
övriga personalkostnader årsredovisning
företagsförvärv robert sevenius
fastighetstekniker jobb örebro

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

Dock ska sägas att alla våra handlingar inte är allmänna, och därigenom inte heller offentliga. Här är en figur som reder ut begreppen lite: offentlig Sekretessbestämmelserna i OSL innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven hälso- och sjukvård omfattas inte personal i enskild bedriven hälso- och sjukvård av OSL:s bestämmelser. Handlingarna får aktbilagenummer i kronologisk ordning. Allmän domstol Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen.


Storytel support
kreditkontroll transcom

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

• vad som inte är allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det  8 nov 2019 vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- oc Mässor; Tivoli; Festival/stadsfest.